2. sep. 2012

Etter å ha sett mot himmelen i to timer kom noen fly