15. juni 2011

9. juni 2011

Fortsatt dypt savnetTiko mangedoblet sin verdi da noen ble glad i ham/henne.

5. juni 2011

På Forfatterforeningens årsmøte

Herbarium

En kunstnerisk dialog mellom billedkunstner Kjell Nupen
og poet Nils Christian Moe-Repstad.