5. jun. 2011

Herbarium

En kunstnerisk dialog mellom billedkunstner Kjell Nupen
og poet Nils Christian Moe-Repstad.