1. feb. 2015

Grett å dra på besøk til Haua


Bilder tatt på oppdrag for Kinkverk/Tønes.
Noen hittil upubliserte.